ketoan

December 10, 2017

Điểm mới trong quy trình lập báo cáo kiểm toán doanh nghiệp

Theo đó, không như quy định cũ, Báo cáo kiểm toán sẽ được thực hiện thông qua việc Lập Dự thảo Báo cáo kiểm toán, để […]
July 5, 2017

HỒ SƠ BAN ĐẦU

Thủ tục làm hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho những DN mới thành lập: Doanh Nghiệp mới thành lập hồ sơ khai thuế ban […]
July 5, 2017

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN

  Điều 16. Lập hóa đơn Nguyên tắc lập hóa đơn a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người […]
June 26, 2017

NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Hướng dẫn các bước đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử. Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy […]
June 26, 2017

HỒ SƠ LƯU

Quy trình lưu trữ Hồ sơ Hoá đơn Chứng từ  Sổ sách kế toán Doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp có một cách sắp xếp chứng từ […]
June 26, 2017

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Đối với các doanh nghiệp vừa mới thành lập, sổ sách kế toán và các công việc kê khai thuế chính là nỗi lo lắng và […]
June 23, 2017

DOANH NGHIỆP VỐN 100% NƯỚC NGOÀI

Năm 2017, nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định […]
June 23, 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ tục thành lập công ty cổ phần Luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp trong suốt quá trình thành lập và hoạt động, […]
June 23, 2017

CÔNG TY TNHH

Tư vấn thành lập công ty TNHH. Công ty TNHH gồm có 2 loại công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành […]