ketoan

June 23, 2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: – Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ […]
June 22, 2017

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN

Khi bán hàng hóa, dịch vụ mà có nhiều mặt hàng khác nhau thì người bán có thể sử dụng bảng kê xuất kèm theo hóa […]