ketoan

Tháng Sáu 23, 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ tục thành lập công ty cổ phần Luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp trong suốt quá trình thành lập và hoạt động, […]
Tháng Sáu 23, 2017

CÔNG TY TNHH

Tư vấn thành lập công ty TNHH. Công ty TNHH gồm có 2 loại công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành […]
Tháng Sáu 23, 2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: – Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ […]
Tháng Sáu 22, 2017

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN

Khi bán hàng hóa, dịch vụ mà có nhiều mặt hàng khác nhau thì người bán có thể sử dụng bảng kê xuất kèm theo hóa […]