Đầu tư nước ngoài

Tháng Bảy 4, 2017

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VỐN 100% NƯỚC NGOÀI

Trong năm 2016, không kể dầu khí ngoài khơi các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 56 tỉnh thành phố, trong đó TP […]