Dịch vụ kế toán

Tháng Bảy 5, 2017

HỒ SƠ BAN ĐẦU

Thủ tục làm hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho những DN mới thành lập: Doanh Nghiệp mới thành lập hồ sơ khai thuế ban […]
Tháng Bảy 5, 2017

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN

  Điều 16. Lập hóa đơn Nguyên tắc lập hóa đơn a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người […]
Tháng Sáu 26, 2017

NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Hướng dẫn các bước đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử. Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy […]
Tháng Sáu 26, 2017

HỒ SƠ LƯU

Quy trình lưu trữ Hồ sơ Hoá đơn Chứng từ  Sổ sách kế toán Doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp có một cách sắp xếp chứng từ […]
Tháng Sáu 26, 2017

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Đối với các doanh nghiệp vừa mới thành lập, sổ sách kế toán và các công việc kê khai thuế chính là nỗi lo lắng và […]
Tháng Sáu 22, 2017

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN

Khi bán hàng hóa, dịch vụ mà có nhiều mặt hàng khác nhau thì người bán có thể sử dụng bảng kê xuất kèm theo hóa […]