Công ty Kiến Tài Việt là một Công ty có đủ tư cách pháp nhân, có ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ kế toán, tư vấn thuế, tài chính rõ ràng. Những việc chúng tôi làm:

1. Tư vấn về chính sách thuế:
– Đăng ký mã số thuế – kê khai thuế – nộp thuế – hoàn thuế – quyết toán thuế – miễn giảm thuế – hóa đơn – chứng từ – khiếu nại – tố cáo – thanh tra kiểm tra – xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế- Những sai sót thường gặp cần tránh
– Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp
2. Tư vấn thực hiện dịch vụ – Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu:

– Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế (khoảng 12 mẫu)
– Đứng tên kế toán trưởng, mua hóa đơn, sổ sách kế toán
– Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế (Áp dụng cho 24 Quận, Huyện thuộc TP.HCM)

3. Tư vấn thực hiện dịch vụ – Báo cáo thuế hàng tháng:
– Báo cáo hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra
– Lập báo cáo mẫu thông kế trong tháng nộp Phòng thống kê Quận (Áp dụng cho 24 Quận, Huyện thuộc TPHCM)

4. Tư vấn thực hiện dịch vụ – Viết sổ sách kế toán và quyết toán thuế:
– Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bàng phần mềm kế toán
– Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chứng lưu chứng từ
– Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm
– Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương
– Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/quý/năm
– Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp – gián tiếp)
– Lập báo cáo tài chính cuối năm – Quyết toán thuế TNDN

Cty TNHH MTV Kiến Tài Việt

Địa chỉ: 264/16 đường phạm ngũ Lão, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số Điện Thoại: 0908.074.589, 0943.301283

Email: kientaiviet@gmail.com